Länkar

Nyttiga länkar förvidare läsning

Aktuellt om hälsa: www.terveydeksi.fi (på finska)
Institutet för hälsa och välfärd: www.thl.fi
Apotekareförbundet: www.apteekkariliitto.fi (på finska)
Diabetesförbundet: www.diabetes.fi
Andningsförbundet: www.hengitysliitto.fi
FPA: www.fpa.fi
FASS (läkemedelskunskap): www.fass.se
Jämför priser på mediciner: www.fpa.fi
Hälsovårdscentralen Oravais, Maxmo och Vörå: www.vora.fi

Information om elektroniska recept och Kanta-tjänsten
www.kanta.fi/sv

Kontakta oss