Mångsidig service på ditt närapotek

Vid varje medicininköp ger vi information om din medicin, så att du använder den rätt och tryggt. Fråga oss gärna om biverkningar och samverkningar med andra mediciner som du använder. Vi berättar också om de ersättningar du får för dina mediciner och hur du skall gå till väga vid höga läkemedelskostnader. Kom ihåg att gamla och obehövliga mediciner är problemavfall – lämna in dem på apoteket.

Rätt och trygg användning av läkemedel

För att du skall kunna använda din medicin på rätt och tryggt sätt bör du veta följande saker om din medicin:

  • för vilken ändamål skall medicinen användas
  • hur fungerar den i kroppen
  • hur länge skall den användas
  • skall den tas vid behov eller regelbundet
  • vilka biverkningar kan den eventuellt ha
  • vilka oönskade effekter kan den ha kombinerat med andra mediciner

Detta är lika viktigt att veta om både receptmediciner och receptfria mediciner. Kom ihåg att nämna alla mediciner du använder, även hälsokostprodukter. Vi på apoteket berättar gärna om ovanstående saker, då du hämtar din medicin hos oss.

Mottagning av gamla eller obehövliga mediciner

Gamla eller obehövliga mediciner är farligt avfall och skall lämnas in till apoteket för kassering. Medicinerna får vara kvar i sina förpackningar. Febertermometrar med kvicksilver samt mediciner innehållande jod (Jodix-tabletter, Betadine-lösning och salva) skall packas skilt.

Sprutor och förfyllda sprutor, var det finns läkemedel kvar, är läkemedelsavfall och skall föras till apoteket, medan tomma, använda sprutor och tomma insulinpennor, varifrån nålen är borttagen, får sorteras som energiavfall. Nålar är deponiavfall och skall föras till apoteket. Tryck den använda nålen tex. mot bordet så att den böjs. Samla nålarna i ett plastkärl (saftflaska, småbrödsburk).

Kontakta oss